Mládežnícky florbal v Dúbravke

Mládežnícky florbal v Dúbravke

https://www.dubravskatv.sk/cms/News/mladeznicky-florbal-v-dubravke

Florbalový klub – Športová škola Galaktikos rozšíril svoju pôsobnosť do ďalších základných škôl v Dúbravke a okolí. Okrem SZŠ Harmónia na Batkovej 2, kde organizujeme krúžky od roku 2012, sme od školského roku 2015/16 začali spolupracovať so ZŠ Nejedlého, ZŠ Pri kríži a ZŠ P. Horova v DNV.
V klube máme okolo 70 detí, vo veku od 6 do 12 rokov, ktoré navštevujú poobedňajšie krúžky na svojich školách so zameraním na florbalovú činnosť, rozdelené podľa vekových a úrovňových kritérií.

Náš klub je už tretím rokom členom Slovenského zväzu florbalu (SZFB), v tomto ročníku máme prihlásené 2 mládežnícke kategórie – mladšia prípravka (r.n. 2007-9) a staršia prípravka (r.n. 2005-6).
V budúcom školskom roku by sme radi prihlásili aj družstvo mladších žiakov (r.n. 2004-5).
Preto pozývame všetky deti z Dúbravky, DNV a okolia, aby sa už teraz zapísali do našich krúžkov. Rozpis, miesta tréningov ako aj prihlášku nájdete na www.sportovaskola.sk príp. www.galaktikos.sk
Za jedno z najväčších pozitív klubu považujeme odbremenenie rodičov od stresového logistického náporu vozenia detí na tréningy. Rodič vie, že jeho dieťa trávi bezpečný a zmysluplný čas v dôvernom prostredí školy a družiny.

V prebiehajúcom ročníku ligových súťaží, ktoré sa hrajú atraktívnou turnajovou formou, sme už dosiahli vynikajúce výsledky, naša mladšia prípravka vyhrala prvé 2 turnaje a sezónu zahájila prvým miestom spomedzi 8 tímov bratislavského regiónu. Staršia prípravka si tiež drží popredné priečky v lige, keď sme sa zatiaľ na troch turnajoch, umiestnili vždy na druhom mieste.

Hlavné formy zamerania športovej školy Galaktikos:
– podpora športovania detí v mestskej časti Dúbravka a blízkeho okolia formou spolupráce medzi základnými školami a našou športovou organizáciou, popularizácia florbalu na školách,
– spolupráca s oddelením školstva, kultúry, športu a projektových činností pri organizácii medziškolských turnajov v mestskej časti Dúbravka,
– atraktívnou a profesionálnou formou vedených tréningov (v klube pracuje 6 odborných trénerov podľa najnovších metodík), dať priestor všetkým deťom, aby si vychutnali radosť z pohybu a spoznali krásu kolektívnej hry, zapojiť deti do medziškolských a ligových súťaží, dôsledná kategorizácia detí na základe veku, miery talentu a pod.
– propagácia dúbravských základných škôl v širšom regióne Bratislavy včlenením ich názvov do ligových mien družstiev, napr. Galaktikos Pri kríži – Horova, Galaktikos Harmónia – Nejedlého. Preto by sme radi oslovili aj ďalšie školy v Dúbravke, aby sa zapojili do nášho projektu, zviditeľnili svoje meno a dali deťom šancu byť s nami úspešné.

Dlhodobé ciele:
– vytvoriť širšie mládežnícke florbalové centrum v Dúbravke, ktoré by konkurovalo klubom so silným florbalovým zázemím a históriou v iných bratislavských mestských častiach a mimobratislavských lokalitách – Záhorská Bystrica, Malacky, Gajary, Modra, Snipers, Lido, Hurikán, Florpédo, Lions
– vytvoriť komunitné centrum rodičov a poskytnúť priestor pre pravidelné rekreačné športovanie aj pre dospelých
– vytvoriť konsolidovaný koncept pre športové aktivity v súlade s budúcou Koncepciou rozvoja a podpory športu v regióne v zmysle nového Zákona o Športe

Na záver by som chcel poďakovať našim deťom za trpezlivosť pri učení sa nových športových zručností, pani riaditeľkám za ochotu vstúpiť s nami do spoločného projektu a v neposlednom rade aj rodičom, ktorí svoje deti vedú k športu a podporujú ich svojou účasťou aj na turnajoch.

Mgr. Marián Polák, M.B.A. – predseda klubu Galaktikos

Kontakt

Športová škola GALAKTIKOS IČO: 48411493 DIČ: 2120349231

Marián Polák
Uhrová 16
83101
Bratislava

tréningové centrá:

ZŠ Nejedlého 8
Dúbravka

ZŠ Pri kríži 11
Dúbravka

ZŠ Sokolíkova 2
Dúbravka

SPŠE K.Adlera 5
Dúbravka

ZŠ Pavla Horova 16
Devínska Nová Ves

SZŠ Kremeľská 2
Devín

SZŠ Česká 10
Nové Mesto

hala
ZŠ Stupava
Školská 2

0905 560 348