Florbal zapúšťa v Dúbravke pevné korene

Florbal zapúšťa v Dúbravke pevné korene

01-2016.pdf (strana 32)

Florbal je kolektívny halový šport podobný pozemnému hokeju. V posledných rokoch si aj v Dúbravke získava čoraz väčšiu popularitu
a je označovaný ako šport budúcnosti. Pred niekoľkými dňami sa vo Fínsku konali majstrovstvá sveta žien a na nich nechýbalo ani Slovensko,

ktoré skončilo na ôsmom mieste, čo je doterajšie najlepšie umiestnenie. Všetky stretnutia našich reprezentantiek vysielala aj
Slovenská televízia, čo môžu závidieť aj doteraz populárnejšie športové odvetvia.Vznikol v 70. rokoch 20. storočia vo Švédsku,

ktoré je tiež hlavnou florbalovou veľmocou. Aj vyššie spomínaný svetový šampionát vyhrali ženy Švédska. Hrá sa na ihrisku
40x20 metrov s ľahkou dutou plastovou loptičkou. Tak ako v hokeji sa hrá 5+1, to znamená päť hráčov v poli a brankár. Na florbal sú tiež
špeciálne palice a cieľom tohto športu (ako ostatne vo väčšine kolektívnych športoch) streliť viac gólov ako súper. Na rozdiel od hokeja brankári nemajú hokejku. V Dúbravke už štyri roky úspešne funguje florbalový klub – Športová škola Galaktikos. Po SZŠ Harmónia na Batkovej ulici, v tomto školskom roku rozšírila svoju krúžkovú činnosť v ZŠ Nejedlého, ZŠ Pri kríži a ZŠ P. Horova v Devínskej Novej Vsi. Bližšie o klube hovorí jeho zakladateľ a predseda

Marián Polák: „V klube máme okolo 70 detí vo veku od 6 do 12 rokov, ktoré navštevujú krúžky popoludní na svojich školách so zameraním na florbalovú činnosť. Sú rozdelené podľa vekových a úrovňových kritérií. Náš klub je už tretím rokom členom Slovenského zväzu florbalu (SZFB).

V tomto ročníku máme prihlásené do súťaže dve družstvá – mladšia prípravka (ročník 2007/09) a staršia prípravka (2005/06).V budúcom
školskom roku by sme radi prihlásili aj družstvo mladších žiakov (2004/05).“ Za jedno z najväčších pozitív považuje klub odbremenenie rodičov od
stresového náporu vozenia detí na tréningy. Podľa M. Poláka rodič vie, že jeho dieťa trávi bezpečný a zmysluplný čas v dôvernom prostredí
školy a družiny. Preto pozývajú aj ďalšie deti z Dúbravky, Devínskej Novej Vsi a okolia, aby sa už teraz zapísali do florbalových krúžkov.
Rozpis, miesta tréningov ako aj prihlášku nájdete na www.sportovaskola.sk, prípadne www.galaktikos.sk. V klube majú krátkodobé a dlhodobé ciele.

Chcú osloviť aj ďalšie deti v Dúbravke, aby prišli medzi nich a vychutnali si radosť z pohybu a spoznali krásu kolektívnej hry.
Chcú vytvoriť širšie mládežnícke florbalové centrum v našej mestskej časti, ktoré by konkurovalo klubom so silným florbalovým
zázemím a históriou v iných bratislavských častiach. Marián Polák: „ Chcel by som poďakovať našim deťom za trpezlivosť pri učení sa nových
športových zručností, pani riaditeľkám za ochotu vstúpiť s nami do spoločného projektu a v neposlednom rade aj rodičom, ktorí svoje
deti vedú k športu a podporujú ich svojou účasťou aj na turnajoch.“
Prečo je florbal obľúbený? Zrejme pre jeho jedinečnosť, jednoduchosť a ľahkú dostupnosť. K jeho hraniu nepotrebujeme prakticky nič.
Žiadnu drahú hokejovú halu a ani výstroj za desaťtisíce. Stačí nám jedna florbalka, loptička a pár priateľov. Hlavne preto sa stáva čoraz
viac obľúbený, najmä na školách. Florbal je krásny a rýchly šport. V jednom stretnutí nie je výnimočný ani dvojciferný výsledok a preto sa
pri jeho sledovaní nebudeme nudiť.
Jozef Petrovský

Kontakt

Športová škola GALAKTIKOS IČO: 48411493 DIČ: 2120349231

Marián Polák
Uhrová 16
83101
Bratislava

tréningové centrá:

ZŠ Nejedlého 8
Dúbravka

ZŠ Pri kríži 11
Dúbravka

ZŠ Sokolíkova 2
Dúbravka

SPŠE K.Adlera 5
Dúbravka

ZŠ Pavla Horova 16
Devínska Nová Ves

SZŠ Kremeľská 2
Devín

SZŠ Česká 10
Nové Mesto

hala
ZŠ Stupava
Školská 2

0905 560 348