Prečo prihlásiť dieťa do nášho klubu - Športovej školy Galaktikos … ?

- pretože máme 10 ročné skúsenosti s prácou s deťmi v piatich futbalových a florbalových kluboch v Bratislave – TJ Vinohrady, MFC Záhorská Bystrica, ŠKP Dúbravka, FA Lafranconi a SZŠ Harmónia (spolu cca 500 detí, v prípravkárskych kategóriach u nás pôsobili 2 reprezentanti)

- pretože učíme deti nielen športové zručnosti, ale tiež vychovávame z nich osobnosti, formujúc ich charakter a lepšiu adaptabilitu v sociálnom prostredí

- pretože žiadne z našich detí nie je a nikdy nebude v kolektíve diskriminované na základe veku, pohlavia, miery talentu a pohybových zručností, charakteru, osobnosti, sociálneho postavenia a pod.

- pretože používame moderné tréningové metódy (“galaktikos” metodika), tak aby boli tréningy zábavné, profesionálne vedené a hravo alebo výkonnostne zamerané

- pretože našou snahou je, aby mal tréner na starosti max. 12 detí v skupinke, tak aby mal uzší záber a neprichádzalo k nežiadúcemu stavu – nevenovaniu sa niektorému dieťaťu v dostatočnej intenzite

- pretože väčšina detí navštevuje náš klub v mieste svojej školy a tak odpadá “logistická povinnosť” rodičov prevážať svoje ratolesti a zdĺhavo čakať kým tréning skončí

Pre lepšiu orientáciu ponúkame Vám, rodičom, ale aj ostatným záujemcom prehľad troch základných stupňov, z ktorých môžete vybrať najvhodnejší model pre Vaše dieťa:

- uvedené modely sú stanovené na šk. rok 2019/2020 pre deti ročníkov narodenia 2004 - 2013

- prechod medzi jednotlivými stupňami ako aj prihlásiť sa do nášho klubu je možné v priebehu celého šk. roku

- prvý tréning je pre dieťa skúšobný a môže sa samo rozhodnúť či medzi nami ostane aj naďalej

 

Galaktikos basic (TJ 1x týždenne + turnaje)

- tento stupeň je určený florbalovým začiatočníkom, ktorí sa chcú naučiť základné florbalové zručnosti alebo hráčom, ktorí si chcú udržať rozvinutejšiu hráčsku úroveň. Oprávňuje dieťa k 1 tréningu týždenne + účasti na florbalových turnajoch poriadaných našim klubom.

Cena 20EUR/mesiac (žiaci 1. a 2. ročníkov ZŠ dobrovoľný príspevok až do konca roka 2019)

Galaktikos advanced (TJ 2x týždenne + turnaje)

- tento stupeň je určený florbalovo zručnejším hráčom, ktorí sa chcú zdokonaliť vo florbalových zručnostiach. Oprávňuje dieťa k 2 tréningom týždenne + účasti na florbalových turnajoch poriadaných našim klubom.

Cena 30EUR/mesiac

Galaktikos profi (TJ 3x týždenne + turnaje + liga)

- tento stupeň je určený florbalovo pokročilejším hráčom, ktorí sa chcú zdokonaliť vo florbalových zručnostiach a zároveň sú klubom pozvaní konfrontovať svoju šikovnosť vo florbalovej lige SZFB. Oprávňuje dieťa k 3 tréningom týždenne + účasti na florbalových turnajoch poriadaných našim klubom + účasti na ligových turnajoch

Cena 35EUR/mesiac

POZN.: cca 1/3 z poplatku ide na prenájom telocvične zriaďovateľovi jednotlivých škôl, čiže Vašou platbou priamo podporujete školu, kde Vaše dieťa tréningy navštevuje ...
Čo o nás hovorí mamička nádejného florbalistu ?


Kontakt

Športová škola GALAKTIKOS IČO: 48411493 DIČ: 2120349231

Marián Polák
Uhrová 16
83101
Bratislava

tréningové centrá:

ZŠ Nejedlého 8
Dúbravka

ZŠ Pri kríži 11
Dúbravka

ZŠ Sokolíkova 2
Dúbravka

SPŠE K.Adlera 5
Dúbravka

ZŠ Pavla Horova 16
Devínska Nová Ves

SZŠ Kremeľská 2
Devín

SZŠ Česká 10
Nové Mesto

hala
ZŠ Stupava
Školská 2

0905 560 348