Pripravujeme vytvorenie futbalovej predprípravky a škôlky pod vlastnou metodikou.

Miesto: Partizánska lúka, umelotrávnaté ihrisko pri Červenom moste,
 
Čas: Štvrtky 17:30-19:00 od 22.9.2016
bezproblémové parkovanie v lesoparku
 
kategórie:
predprípravka r.n. 2009-10,
školička r.n. 2011-12
 
Náplň tréningov:
individuálny koučing menšej skupiny detí (podľa počtu prihlásených +1 tréner),
dôraz kladený na prácu s loptou a techniku, cvičenia a hry sú vedené hravou a zábavnou formou.
 
Cena: 25,-EUR/mesačne
Prihláška
 
V posledných 5 rokoch máme skúsenosti z viacerých futbalových klubov v Bratislave, poznáme teda aj slabšie stránky tréningového procesu v týchto kategóriach, príliš veľké skupiny detí, absencia individuálneho koučingu, nedostatočne kladený dôraz na rozvoj sociálnych väzieb v kolektíve detí, monotónne a jednostranné cvičenia a pod., preto môžeme deklarovať, že tieto javy sa v našom klube nevyskytujú a deti napredujú ako po športovej tak po sociálno-emočnej stránke.
V tomto veku postačí zatiaľ impulz tréningov vo frekvencii 1x týždenne, neskôr po stabilizovaní tréningových skupín môže staršia skupinka začať trénovať 2x týždenne.
Výstroj: kopačky-turfy s gumenými štuplíkmi, chrániče, tepláková súprava

Priateľský zápas Harmónia - ŠKP (U8, 20.2.2014)

Priateľský zápas Harmónia - ŠKP (15.1.2013)

Kontakt

Športová škola GALAKTIKOS IČO: 48411493 DIČ: 2120349231

Marián Polák
Uhrová 16
83101
Bratislava

tréningové centrá:

ZŠ Nejedlého 8
Dúbravka

ZŠ Pri kríži 11
Dúbravka

ZŠ Sokolíkova 2
Dúbravka

SPŠE K.Adlera 5
Dúbravka

ZŠ Pavla Horova 16
Devínska Nová Ves

SZŠ Kremeľská 2
Devín

SZŠ Česká 10
Nové Mesto

hala
ZŠ Stupava
Školská 2

0905 560 348