mladšia prípravka 2016/17

rozpis všetkých zápasov v lige

TURNAJ 1   organizator Hurikan
  5.11 Galaktikos Snipers
  5.11 Galaktikos Hurikan
       
TURNAJ 2

  organizator Galaktikos
  12.11 Galaktikos Lions
  12.11 Galaktikos Modra
       
TURNAJ 3   organizator Galaktikos
  19.11 Galaktikos Hurikan
  19.11 Galaktikos Gajary
       
TURNAJ 4   organizator Lido
  3.12 Galaktikos Lions
  3.12 Galaktikos Lido
       
TURNAJ 5   organizator Galaktikos
  21.1 Galaktikos Hurikan
  21.1 Galaktikos Hurikan
       
TURNAJ 6   organizator Tsunami
  11.2 Galaktikos Modra
  11.2 Galaktikos Tsunami
       
TURNAJ 7   organizator Modra
  11.3 Galaktikos Hurikan
  11.3 Galaktikos Modra
       
TURNAJ 8   organizator Tsunami
  22.4 Galaktikos Lido
  22.4 Galaktikos Tsunami
       
TURNAJ 9   organizator Gajary
  29.4 Galaktikos Gajary
  29.4 Galaktikos Snipers

 

Kontakt

Športová škola GALAKTIKOS IČO: 48411493 DIČ: 2120349231

Marián Polák
Uhrová 16
83101
Bratislava

tréningové centrá:

ZŠ Nejedlého 8
Dúbravka

ZŠ Pri kríži 11
Dúbravka

ZŠ Sokolíkova 2
Dúbravka

SPŠE K.Adlera 5
Dúbravka

ZŠ Pavla Horova 16
Devínska Nová Ves

SZŠ Kremeľská 2
Devín

SZŠ Česká 10
Nové Mesto

hala
ZŠ Stupava
Školská 2

0905 560 348